සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>කුඩු සැකසීමේ මාලාව

毛坯切断机
ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් දියමන්ති කියත් තලය සහිත ඩස්ස්ටිං පයිප්ප බිල්ට් බිඳීමේ යන්ත්‍රය (BC-100)

ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් දියමන්ති කියත් තලය සහිත ඩස්ස්ටිං පයිප්ප බිල්ට් බිඳීමේ යන්ත්‍රය (BC-100)


Used to cut the blank bars or the blank pipes with higher efficiency and lower consumption.

අප අමතන්න
විශේෂාංගය

● Cutting from both ends for higher efficiency

● Diamond  saw blade, lower cost, higher efficiency

● Built-in dust collection system

තාක්ෂණික පරාමිතීන්

1

පරීක්ෂණයක්