සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>කුඩු නිෂ්පාදන උදුන මාලාව

601-2-抠图
ස්වයංක්‍රීය පුෂර් මොලිබ්ඩිනම් තාපන කාබයිසින් උදුන

ස්වයංක්‍රීය පුෂර් මොලිබ්ඩිනම් තාපන කාබයිසින් උදුන


The furnace is an ideal type to produce uniform and fine Tungsten Carbide powder.

අප අමතන්න
විශේෂාංගය

සමස්ත නිර්මාණය
Boats are pushed ahead into the tunnel, DMF patented the double-door mechanism and boat transportation system. Equipped with emergency N2 in case of lack pressure.

ඔටෝමේෂන්
Equipped with PLC controlled automatic loading/unloading, weighing, densification, piling, covering of boats functions, the furnace continuously operates with high production efficiency.

පහසු නඩත්තු කිරීම
The furnace chamber is made of corundum, and the Molybdenum filaments are hanged on two-side walls of the hearth outside the chamber, which makes it maintenance friendly.

වාසි
Automatic weighing, compacting, piling, covering, simple crushing, sieving, weighbridge, half-auto topple over boat.

තාක්ෂණික පරාමිතීන්

1

2

පරීක්ෂණයක්