සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>සින්ටරින් උදුන මාලාව

高真空焊接炉
ස්වයංක්‍රීයව පාලනය වන අධි රික්ත බ්‍රේසිං උදුන

ස්වයංක්‍රීයව පාලනය වන අධි රික්ත බ්‍රේසිං උදුන


High vacuum sintering furnace for laboratory use.
Suitable for high vacuum heating equipment with high requirements on cleanliness, mainly applied in brazing of various super-hard tools and (PCD, PCBN) clamp blades.

අප අමතන්න
විශේෂාංගය

කාර්යයන්

Auto leak-checking, high-vacuum brazing, and high-vacuum sintering.


● Full metal sheet heater and heat insulation reflector ensure a clean operating environment.

● Special design of the heater keeps temperature uniform.

● Adopts molecular pump unit to meet high vacuum requirement.

● Automatic control and user-friendly computer interface.

තාක්ෂණික පරාමිතීන්

1

පරීක්ෂණයක්