සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>සින්ටරින් උදුන මාලාව

高温真空碳化
ඉහළ උෂ්ණත්ව රික්තක කාබරයිසින් උදුන උසස්

ඉහළ උෂ්ණත්ව රික්තක කාබරයිසින් උදුන උසස්


This furnace is suitable for
Carburizing: Producing TiC, TiNC, TaC, NbC, Ta Nb solid solution, CrC, VC and multiple Carbide powder.
Sintering: SiC products.
High-temp. Treatment: Ta and Nb materials.

අප අමතන්න
විශේෂාංගය

● Adopt thermocouple and Infrared thermometer as compound temperature control method.

● The heater is designed with special current insulation structure under high temperature.

● Ultra-long service life designed insulation chamber, with good performance.

● Automatic controlled by PLC, with friendly interaction interface.

තාක්ෂණික පරාමිතීන්

1

පරීක්ෂණයක්