සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>සින්ටරින් උදුන මාලාව

实验球磨机
සිමෙන්ති කාබයිඩ් තහඩු රසායනාගාර බෝල් මෝල් යන්ත්‍රය (3L * 4)

සිමෙන්ති කාබයිඩ් තහඩු රසායනාගාර බෝල් මෝල් යන්ත්‍රය (3L * 4)


Four Suspension Barrels Type
One electric motor drives four suspension barrels with cemented carbide balls and material powder.
The rated speed is 63rpm and is adjustable by a frequency converter.

අප අමතන්න
විශේෂාංගය

● Barrels’ inner hearth dimensions      Φ140X180

● The inner surface of mill barrel is lined with cemented carbide plates.


1

පරීක්ෂණයක්