සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>සින්ටරින් උදුන මාලාව

低熔点稀有金属纯化炉
දෘශ්‍යමාන අඛණ්ඩ ස්වයංක්‍රීය පහත් ද්‍රවාංකය දුර්ලභ ලෝහ පිරිපහදු උදුන අභිරුචිකරණය

දෘශ්‍යමාන අඛණ්ඩ ස්වයංක්‍රීය පහත් ද්‍රවාංකය දුර්ලභ ලෝහ පිරිපහදු උදුන අභිරුචිකරණය


Purification furnace is mainly used to eliminate impurities in low melting-point metals, such as Indium.

අප අමතන්න
විශේෂාංගය

● Support continuous automatic loading and unloading.

● User-friendly computer interface enables visualized operation, and supports self-defining functions to set up multiple processing charts.

තාක්ෂණික පරාමිතීන්

1

පරීක්ෂණයක්