සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>සින්ටරින් උදුන මාලාව

未 标题 -1
කුඩු ඉසීම Dewaxing Powder ඉසීම සින්ටරින් උදුන

කුඩු ඉසීම Dewaxing Powder ඉසීම සින්ටරින් උදුන


අප අමතන්න
විශේෂාංගය

This furnace is mainly for dewaxing & sintering WC+Co spray coating powder.


Temperature uniformity <±5℃

තාක්ෂණික පරාමිතීන්
ආදර්ශඵලදායී කලාපය (මි.මී.)ඵලදායී පරිමාව (L)උපරිම උෂ්ණත්වය ()අවසාන රික්තකය (ඇ)ධාරිතාව (kg)
එස්එස්එෆ් 45 × 120450 × 430 × 120023214003300
එස්එස්එෆ් 50 × 120500 × 480 × 120028814003360
එස්එස්එෆ් 50 × 180500 × 500 × 180045014003600
එස්එස්එෆ් 60 × 160600 × 600 × 160058014003700


පරීක්ෂණයක්